Camping er et populært valg for mange rejsende til Island. Der er omkring 170 registrerede campingsteder på Island, normalt åbne fra begyndelsen af juni indtil sent i august eller midten af september, afhængigt af stedet. Forneden er en liste over campingsteder med information om de tjenester der tilbydes.

Mange besøgende kommer til Island for at opleve klare, rene og uberørte naturomgivelser. Ansvarlig camping lader dig nyde Island i sin reneste form, og afhænger af at campinggæster respekterer naturen og minimerer indvirkningen på det område de camperer i. 

Islandske love om naturbevarelse afdækker hvor du har lov til at campere på Island, hvis du befinder dig væk fra registrerede campingsteder. I boligområder har du lov til at slå op til tre campingtelte op på udyrket land, for kun en nat, hvis der ikke er noget campingsted i området.

Hvis du ønsker at campere på dyrket land eller i nærheden af beboelsesejendomme, indhegnet landbrugsjord, eller lignende, skal du bede om tilladelse fra en landejer eller anden begunstiget, før du slår campingteltet op. Den samme regel gælder hvis du planlægger at opholde dig længere end en nat.

I højlandene har du lov til at slå campingtelte op. Dette gælder kun for et almindeligt campingtelt, hvis du rejser i enhver form for mobil camper skal du altid først søge om tilladelse fra landejer eller anden begunstiget før du camperer, hvadenten det er i et boligområde, på udyrket land eller i højlandene.

Find et campingsted på Island