Retningslinjer for udendørs aktiviteter

Islands eventyrlige natur ligger vidt åben, så du kan nyde den. Husk dog på at meget af naturen er overordentlig skrøbelig. Hvis vi behandler den med omtanke, vil den være en kilde til nydelse for os alle i mange kommende generationer.

Den Islandske Naturbeskyttelseslovsætter standarder for god adfærd og regulerer udendørs aktiviteter. Loven fastslår, at alle har ret til at rejse rundt i Island og nyde naturen, så længe de rydder op efter sig og ikke gør skade på naturressourcerne.

Derfor bør du læse nedenstående retningslinjer for færden på Island grundigt og forholde dig til dem på din rejse. Dette er både for din egen sikkerheds skyld og for bevarelse af naturens økosystemer.

Den rejsendes kodeks

Husk disse regler når du rejser i Island, så andre også kan nyde den uspolerede naturs skønhed.

1. Efterlad camping- og rastepladser i samme stand, som du ønsker at finde dem.
2. Afbrænd aldrig affald og lad det aldrig ligge rundt omkring.
3. Tænd aldrig åben ild på jord med megen bevoksning.
4. Fjern aldrig sten og byg ikke varder.
5. Hold vandet rent. Pas på kilder og naturlige bassiner.
6. Gør ikke skade på vegetationen.
7. Forstyr ikke dyrelivet.
8. Gør ikke skade på geologiske formationer.
9. Respekter den fredelige ro på landet.
10. Kør aldrig væk fra vejene og parker kun på parkeringspladser - dvs. heller ikke i vejkanten.
11. Hold dig til afmærkede stier, når dette påbydes.
12. Respekter fredningsreglerne og adlyd opsynspersonalets instruktioner.

Adfærd

Det er meget vigtigt at undgå skødesløse handlinger i landområderne. Vær særligt opmærksom på at skader på klippe- og jordformationer ikke kan genoprettes. I mange områder er bevoksningen meget følsom. Jorden er ujævn, løs og bliver nemt opkørt. Skader på planter er længe om at hele grundet Islands korte årlige vækstperiode, hvor vind og regn kan gøre skaderne værre.

Når du forlader en rasteplads, bør du efterlade den i samme stand, som du ønsker at finde den i. Tag dit affald med tilbage til byen og respekter venligst privat ejendom. Afspærringer skal krydses med forsigtighed og lågerne lukkes efter dig. Undgå at forstyrre dyr ved at nærme dig unødigt. Hvis du har din hund med, så vis hensyn overfor andre dyr og mennesker ved altid at have kontrol over hunden.

Kørsel i bil

Kør ikke uden for veje eller stier. Motorkøretøjer kan efterlade skader, der tager årtier om at hele. Det er ulovligt at køre udenfor veje eller stier, medmindre jorden er frossen eller snedækket. Se venligst siden kør selv-ferie, for yderligere oplysninger om at køre bil på Island.

Cykling

Cyklister skal følge veje eller stier, hvor disse findes. Visse stier kan ikke holde til cykeltrafik, og i sådanne tilfælde er cykling indskrænket. Læs mere om cykling på Island her.

Adgang til Islands landområder

Det er tilladt at krydse uopdyrket, privat jord uden tilladelse, men jordejerne kan begrænse adgangen vha. skilte eller anden afmærkning. Statsejet jord, f.eks. fredede områder og skovområder, kan med få undtagelser benyttes af alle. Disse undtagelser omfatter adgang i yngleperioder og særligt følsomme vækstperioder, men er ikke begrænsede hertil.

Et landområde kan udpeges til fredet område af flere årsager. Lovgivning kan variere fra et område til et andet, hvilket gør det nødvendigt på forhånd at undersøge de lokale forhold, f.eks. i forbindelse med aktiviteterne jagt, fiskeri og færdsel. Det er derfor en god ide at følge beskyttelsesforskrifterne og lytte til opsynspersonalet.

Nogle vil have fred og ro i naturen, mens andre foretrækker eventyr og spænding. I takt med stigningen i besøgende på Island, stiger sandsynligheden for, at de forskellige gruppers veje krydser hinanden. Vis derfor hensyn og tolerance overfor andre under rejsen og undgå unødvendige problemer.

Indsamling af vilde, spiselige planter

Det er tilladt at indsamle bær, svampe, tang og andre planter på offentlig jord og på græsgange i højlandet til omgående fortæring. Indsamling på privat jord kræver jordejerens tilladelse. Vær dertil opmærksom på at visse vildtvoksende plantearter i Island er fredede. Disse må derfor ikke plukkes eller på anden måde berøres.

Vandring

Det er tilladt at vandre på uopdyrket jord, men undgå at skyde genveje over indhegnede områder, græsgange og privat jord. Følg og benyt for så vidt muligt altid på de afmærkede stier. Stierne giver dig en sikker vandre- eller hiketur, samtidig med at de reducerer slid på følsomme dele af naturen.

Jordejere må ikke forhindre passage for vandrere langs floder, søer og langs havet eller på stier og spor. Der skal være en låge eller et led nær enhver forhindring, men benyttelse af floder og søer kræver tilladelse fra indehaverne af rettighederne. Flodbredder, søbredder, strande og øer er ofte vigtige områder for dyrelivet.  Det er derfor vigtigt at passere disse områder med varsomhed.

Ridning

Ryttere til hest skal følge ridestier, hvor disse findes. Tag venligst hensyn til jorden, når du rider væk fra stien. Rejsende med en større flok heste skal tage særlige forholdsregler for at holde hestene under kontrol. Medbring foder når du rider i højlandet. Slår du lejr i den fri natur, bør du sørge for, at der er folde eller andre indhegninger til din hest.

Camping

Camping med under tre telte på uopdyrket jord er tilladt for én nat, medmindre jordejeren har opsat skilte om det modsatte. Campister skal dog for så vidt muligt bruge campingpladser, hvor disse findes. Campér ikke nær gårde uden tilladelse, og hvis det drejer sig om en gruppe på mere end tre telte, skal campisterne ansøge jordejeren om tilladelse før opsætning af lejren udenfor de dertil indrettede campingpladser. Brochurer om overnatning og camping er tilgængelige på turistinformation.

Fiskeri og jagt

Fisketegn udstedes af indehaverne af fiskerettighederne, hvilket normalt er en jordejer, en fiskeklub eller en landbrugsforening. Dette gælder både floder, søer og kyststrækninger. Fisk ikke medmindre at du i forvejen har erhvervet fisketegn og tilladelse.

Indehavere af jagttilladelser har lov til at jage på ikke-privatejet jord. På privatejet jord skal du hav særlig jagttilladelse indhentes fra jordejerne. Jagttegn til at jage visse dyrearter er begrænsede til bestemte tider på året. Du kan læse mere om lystfiskeri og jagt her.

Praktisk information til rejsen

Island i tal

Få kort og godt de grundlæggende, relevante fakta om Island til din ferieplanlægning.

Læs mere

Geografi

Få de grundlæggende fakta på plads om Islands placering, landmasse og areal samt hvad den fascinerende vulkanske hotspot-aktivitet betyder for øen.

Læs mere

Praktisk information

Hvad er nummeret til lægen, hvor ligger posthusene og hvordan er de generelle åbningstider? Få svar på det og andre praktiske informationer til din rejseplanlægning, på rejsen og nødstilfælde.

Læs mere